Wyszków - informacje


39.708
mieszkańców Wyszkowa
19.420
mężczyzn
20.288
kobiet

7.004
w wieku przedprodukcyjnym

25.124
w wieku produkcyjnym

7.580
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

154
zawarto małżeństw

454
urodzeń

437
zgonów

17
przyrost naturalny
miasto Wyszków
dochody

212.700.976
wydatki

201.010.752
struktura wydatków Wyszkowa

213.106
0,106%
Rolnictwo i łowiectwo

16.647.833
8,282%
Transport i łączność

11.833.418
5,887%
Administracja publiczna

2.919.348
1,452%
Gospodarka mieszkaniowa

115.290
0,057%
Działalność usługowa

275.095
0,137%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.416.081
0,704%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

400.699
0,199%
Obsługa długu publicznego

65.035.360
32,354%
Oświata i wychowanie

1.129.651
0,562%
Ochrona zdrowia

7.854.914
3,908%
Pomoc społeczna

12.000
0,006%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.396.494
0,695%
Edukacyjna opieka wychowawcza

18.548.924
9,228%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.168.357
1,576%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.998.965
1,989%
Kultura fizyczna i sport

66.045.216
32,857%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-06-27 09:50
REKLAMA
pogoda Wyszków
20.1°C
wschód słońca: 04:14
zachód słońca: 21:01
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wyszkowie

kiedy
2022-10-07 19:30
miejsce
WOK Hutnik, Wyszków, ul. Prosta 7
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-16 16:00
miejsce
WOK Hutnik, Wyszków, ul. Prosta 7
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-23 16:00
miejsce
WOK Hutnik, Wyszków, ul. Prosta 7
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-23 19:00
miejsce
WOK Hutnik, Wyszków, ul. Prosta 7
wstęp biletowany